Sygn. akt I Nc 208/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 2 stycznia 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Maciejowi Pierzyckiemu

o zapłatę

postanawia:

  1. uznać cofnięcie pozwu przez powoda za niedopuszczalne na podstawie art. 332 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
  2. umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Pouczenie

-  na pkt 2 postanowienia może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

- w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 208/222023-01-23Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 208/22)postanowienie I Nc 208/22
2postanowienie I Nc 208/222023-01-23Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 208/22)postanowienie I Nc 208/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 23 styczeń 2023 Aktualizowany dnia: 23 styczeń 2023
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez: Marta Czernysz
Licznik odwiedzin: 45 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-01-23 10:06:00 Marta Czernysz Wersja oryginalna