Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Sygn. akt I Ns 61/22

Jarosław, dnia 1 marca 2023 roku

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 31 stycznia 2023 roku
w przedmiocie wniosku Gminy Miejskiej Jarosław o stwierdzenie nabycia własności
w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 2390/3 o powierzchni 0,023 ha położonej w Jarosławiu w obrębie
4 stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy - Bz, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00000088/4. Działka oznaczona jest w księdze wieczystej jak pb. 162. W wyniku II etapu ewidencji gruntów w mieście Jarosław w miejsce pb. 162 powstała działka 4484, która następnie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w mieście Jarosław – obręb 4 zmieniła oznaczenia na działkę 2390, która uległa podziałowi na działki 2390/1, 2390/2 i 2390/3. Działka nr 2390/3 odpowiada pb. 162.       

 W księdze wieczystej nr PR1J/00000088/4 jako współwłaściciele działki numer 2390/3  położonej  w Jarosławiu wpisani są: Lilla Kupferman w 72/144 części, Jakub Engelberg w 24/144 części, Chana Gilea Hirschberg w 6/144 części, Zygmunt Engelberg w 8/144 części, Felicja Engelberg w 8/144 części, Channa Gittla Hirschberg w 2/144 części, Tania Wasserman w 12/144 części, Paulina Zarnowa w 12/144 części.

Ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników: Lilli Kupferman, Jakuba Engelberg, Chany Gilea Hirschberg, Zygmunta Engelberg, Felicji Engelberg, Chany Gittla Hirschberg, Tanii Wasserman i Pauliny Zarnowa – kuratora procesowego w osobie adw. Eweliny Streit- Browarny.

            Uzależnia się skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od wywieszenia ogłoszenia.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 61/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 61/22)Ogłoszenie I Ns 61/22
2Ogłoszenie I Ns 61/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 61/22)Ogłoszenie I Ns 61/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 02 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 129 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-02 14:18:15 Mariola Folta Wersja oryginalna