Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Biuro Obsługi Interesantów tel. 016 624 01 02,

fax. 016 623 42 51

e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl

Jarosław 9 marca 2023 r.
Sygnatura akt I Ns 14/23

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowieniem z dnia 20 lutego 2023 roku wydanym
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 14/23 zezwolił wnioskodawcy Januszowi Rokitowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.000,00 złotych (cztery tysiące złotych 00/100) tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z 7 października 2022 r. sygn. akt II K 647/22 ze wskazaniem, iż kwota ta ma być wydana spadkobiercom zmarłego wierzyciela Piotra Słaby, s. Kazimierza i Stanisławy po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Sąd Rejonowy w Jarosławiu ustanowił dla nieznanych spadkobierców Piotra Słaby kuratora w osobie Wojciecha Zięby – pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

       Sąd informuje o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

  Sąd wzywa spadkobierców Piotra Słaby do odbioru depozytu, w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 14/232023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 14/23)Ogłoszenie I Ns 14/23
2Ogłoszenie I Ns 14/232023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 14/23)Ogłoszenie I Ns 14/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 10 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 104 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-10 14:57:13 Mariola Folta Zobacz zmiany
2023-03-10 14:41:47 Mariola Folta Wersja oryginalna