sygn. akt I Ns 454/20             Jarosław, dnia 09 marca 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

„W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 454/20 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Wańkowicz i Ryszarda Wańkowicza z udziałem Kazimierza Wańkowicza o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w Pruchniku (powiat jarosławski) oznaczonych ewidencyjnie:

  • nr 1971/4 o powierzchni 0,0571 ha objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych nr PR1J/00067177/2, a zapisanych
    na Włodzimierza Bieniasza, Kazimierza Wańkowicza
    i Mieczysława Wańkowicza
  • nr 1971/2 o powierzchni 0,0430 ha objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych nr PR1J/00011388/7, a zapisanych
    na Kazimierza Wańkowicza i Mieczysława Wańkowicza

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 454/202023-03-14Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 454/20)ogłoszenie I Ns 454/20
2ogłoszenie I Ns 454/202023-03-14Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 454/20)ogłoszenie I Ns 454/20

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 14 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 14 marzec 2023
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 94 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-14 08:40:16 Marta Czernysz Wersja oryginalna