Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 424/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                                              Dnia 19 maja 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Paulinie Kędzierskiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. oddalić wniosek powoda o zasądzenie kosztów poniesionych w związku z doręczeniem pozwu przez komornika,
  3. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

Również na kolejny adres, podany przez powoda, nie doszło do skutecznego doręczenia pism procesowych pozwanemu.

 

 

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 424/222023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 424/22)Ogłoszenie I Nc 424/22
2Ogłoszenie I Ns 424/202023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 424/20)Ogłoszenie I Nc 424/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 maj 2023 Aktualizowany dnia: 25 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 74 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-25 12:52:13 Mariola Folta Wersja oryginalna