Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 588/21

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 588/21 toczy się postępowanie z wniosku Antoniny Stańko o  uwłaszczenie nieruchomości położnej w Pełkiniach  oznaczonej numerem  2528/1  o pow. 0,1760  ha.

Wzywa się wszystkich następców prawnych Antoniego Ciecierka,  Anieli Cholewa, Stanisława Ciecierka, Władysława Ciecierka, Marii Joniec  Cecylii Danak , Antoniego Danak i Stanisława Danak, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 588/212023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 588/21)Ogłoszenie I Ns 588/21
2Ogłoszenie I Ns 588/212023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 588/21)Ogłoszenie I Ns 588/21

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 maj 2023 Aktualizowany dnia: 25 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 74 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-25 13:00:53 Mariola Folta Wersja oryginalna