Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 12/23

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 19 maja 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST IV Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Gdyni
przeciwko Romanowi Burda

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 12/232023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 12/23)Ogłoszenie I Ns 12/23
2Ogłoszenie I Nc 12/232023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 12/23)Ogłoszenie I Nc 12/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 maj 2023 Aktualizowany dnia: 25 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 94 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-25 13:19:21 Mariola Folta Wersja oryginalna