Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Dnia 17 maja 2023 roku

Sygn. akt I Ns 405/22

                              OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 405/22 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Duda z udziałem Krystyny Pajda, Urszuli Kuroś i Kazimierza Duda o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku po Marianie Duda, s. Tadeusza i Katarzyny, zmarłym w dniu 26 grudnia 2021 roku w Jarosławiu, posiadającym ostatnie zwykłe miejsce pobytu w Ryszkowej Woli. 

W toku postępowania ustalono, iż do kręgu spadkobierców ustawowych Mariana Duda mogą wchodzić m.in.: następcy prawni Grażyny Duda, c. Tadeusza i Katarzyny, zmarłej w dniu 24 grudnia 2007 roku w Knurowie, ostatnio stale zamieszkałej w Gliwicach. Osoby te nie są Sądowi znane z imienia i nazwiska.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane udziałem w sprawie,a w szczególności następców prawnych Grażyny Duda, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 405/222023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 405/22)Ogłoszenie I Ns 405/22
2Ogłoszenie I Ns 405/222023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 405/22)Ogłoszenie I Ns 405/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 maj 2023 Aktualizowany dnia: 25 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 73 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-25 13:37:46 Mariola Folta Wersja oryginalna