Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 397/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 16 maja 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Katarzynie Ruszkowskiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne,
  3. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/,
  4. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

 

 

 

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 397/222023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 397/22)Ogłoszenie I Nc 397/22
2Ogłoszenie I Nc 397/222023-05-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 397/22)Ogłoszenie I Nc 397/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 maj 2023 Aktualizowany dnia: 25 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 101 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-25 13:41:27 Mariola Folta Wersja oryginalna