Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 619/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 3 listopada 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

przeciwko Dorocie Bojar

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. oddalić wniosek powoda o zwrot kosztów postępowania związanych z czynnościami komornika,
  3. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

Również na inny adres, wskazany w piśmie z 18.09.2023 r., nie doszło do skutecznego doręczenia pism pozwanemu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 619/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 619/22)Ogłoszenie I Nc 619/22
2Ogłoszenie I Nc 619/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 619/22)Ogłoszenie I Nc 619/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 09 listopad 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 125 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-09 08:17:41 Mariola Folta Wersja oryginalna