Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 498/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 26 października 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Marcinowi Lotycz

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. oddalić wniosek powoda o zasądzenie kosztów związanych z doręczeniem pism przez komornika,
  3. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 498/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 498/22)Ogłoszenie I Nc 498/22
2Ogłoszenie I Nc 498/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 498/22)Ogłoszenie I Nc 498/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 09 listopad 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 163 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-09 08:29:26 Mariola Folta Wersja oryginalna