Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 539/23

Dnia 20 marca 2024 roku

                                                                       OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 539/23 z wniosku Szczepana Szawarniak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Cieszacinie Małym, jednostka ewidencyjna Pawłosiów, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 643 o pow. 0,0361 ha, która powstała z pgr 643/2, pb 15/1, części pb 16/1, części pgr 48, części pgr 47/1. W księdze wieczystej PR1J/00003651/3 jako właściciele pgr 643/2 wpisani są: Stanisław Hołysz w udziale 2/14, Tomasz Zabłocki w udziale 2/14, Anna Zabłocka w udziale 2/14, Mieczysław Klus w udziale 3/14, Bronisław Cząstka w udziale 1/14, Stanisława Cząstka w udziale 1/14, Marianna Zabłocka w udziale 3/14. W Lwh 531 jako właściciele zostali wpisani Marianna Zabłocka i Kazimierz Zabłocki po połowie.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Tomasza Zabłockiego s. Józefa, Bronisława Cząstka, s. Franciszka, Stanisławy Cząstka, c. Franciszka, Kazimierza Zabłockiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali przysługujące prawo własności do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostanie ono udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 539,232024-03-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 539,23)Ogłoszenie I Ns 539,23
2Ogłoszenie I Ns 539/232024-03-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 539/23)Ogłoszenie I Ns 539/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 29 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 29 marzec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 106 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-29 12:55:28 Mariola Folta Wersja oryginalna