Sygn. akt I Nc 336/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 24 czerwca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko Wojciechowi Duda

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 336/232024-07-10Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 336/23)postanowienie I Nc 336/23
2postanowienie I Nc 336/232024-07-10Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 336/23)postanowienie I Nc 336/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 lipiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 lipiec 2024
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 54 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-07-10 08:59:25 Marta Czernysz Wersja oryginalna