Aktualności SR Jarosław

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje skierowany do dzieci i młodzieży konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablet, zegarki typu Smartwatch, słuchawki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe, dyplomy oraz zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prace można przesyłać do dn. 09 czerwca 2024 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2024 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie LINK - KONKURS.

A-011-24/23      Zarządzenie nr 21/2023

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu w 2024 r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 3la § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.), § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514) w związku z art. 130  § 2 Kodeksu pracy (tj. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) zarządzamy, co następuje:

  • 1

- dzień 2 stycznia 2024 r. ustalamy dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2024 r. przypadający w dniu wolnym od pracy,

- dzień 2 maja 2024 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 11 maja 2024 r. dniem pracy,

- dzień 31 maja 2024 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 25 maja 2024 r. dniem pracy,

- dzień 16 sierpnia 2024 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie  wyznaczamy dzień 24 sierpnia 2024 r. dniem pracy.

  • 2

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie BIP  Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1 2023-11-09Magdalena ChomontDownload this file ( )Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy dla SR w Jarosławiu w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR  18/23 PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO w Jarosławiu z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany treści Zarządzenia w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Nr 14/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 54 § 2 i art. 31a § 1 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r. poz. 217 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6) i § 31 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. -  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U 2022 r. p. 2514 t.j) zarządza się, co następuje:

  • 1

W treści Zarządzenia w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Nr 14/2020 z dnia 30 marca 2020 r. dodaje się § 5 a - następującej treści:

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Jarosławiu, pracownik ochrony Sądu, przy wykonywaniu swoich zadań uprawniony jest dodatkowo do dokonywania czynności wskazanych w art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r. poz. 217 t.j.).

  • 2

W § 7 Zarządzenia w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Nr 14/2020 z dnia 30 marca 2020 r. dokonuje się zmiany zapisu, w ten sposób, że zakaz wnoszenia do sądu broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych nie dotyczy osób wykonujących w budynkach sądów obowiązki służbowe wymagające posiadania broni.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej sądu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu2023-10-16Magdalena ChomontDownload this file (Zarządzenie w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu)Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu Nr 18/23

W sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.) oraz § 31 pkt. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. ( Dz.U.2022.2514) dokonuje się zmiany zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu Nr 20/22 z dnia 9 grudnia 2022r. i zarządza się co następuje:

1.Zabrania się wnoszenia do budynków Sądu Rejonowego w Jarosławiu wszelkich płynów bez ich wcześniejszego przebadania przez pracownika ochrony przy użyciu detektora cieczy niebezpiecznych i łatwopalnych znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Czarnieckiego 4.                                  

2.Zarządzenie nie dotyczy pracowników Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu

3.Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie Nr 3/232023-03-06Magdalena ChomontDownload this file (Zarządzenie Nr 3/23)Zarządzenie Nr 3/2023

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024r.

W ramach " Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024 r." w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w dniach 19-23 lutego 2024 r. pełnione bedą dyżury asystentów sedziów i kuratorów według poniższego harmonogramu.
 
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Harmonogram dyżurów asystentów sędziów i kuratorów pełniących dyżury w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w dniach 19-23 lutego 2024 r. w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem2024-02-19Magdalena ChomontDownload this file (Harmonogram dyżurów asystentów sędziów i kuratorów  pełniących dyżury w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w dniach 19-23 lutego 2024 r.  w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem)Harmonogram dyżurów 2024