Wykaz placówek, zakładów i innych podmiotów, w

których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom

terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno - edukacyjne z

art. 72 § 1 pkt 6kk. na terenie właściwości Sądu Okręgowego
 w Przemyślu

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Adres    : Korytniki nr.14, 37-741 Krasiczyn

www.sow-Korytniki.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

 - Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Adres    : 37-700 Przemyśl, ulica Św. Brata Alberta 10

https://mozu.przemysl.pl/

 

- Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy

 Adres    : 37-710 Żurawica, ulica Różana 9

 http://wpsp.pl

                       

 - Poradnia Uzależnienia od alkoholu i od Współuzależnień przy SP ZOZ w Jarosławiu :

Adres    : 37 - 500 Jarosław, ul.Kościuszki 18

 https://spzozjaroslaw.pl

 

 - Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jarosławiu :

Adres    : 37 - 500 Jarosław, ul.Benedyktyńska 5

https://www.pcpr-jaroslaw.pl

- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu w Lubaczowie :

Adres    : Lubaczów, ul.Kopernika 1

https://placowki.mp.pl

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 sierpień 2009 Aktualizowany dnia: 14 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 92067 Autor / Zatwierdzający: Małgorzata Bielańska
Wersje:
2022-11-14 14:38:04 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 11:25:20 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 11:13:55 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 11:12:48 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna