Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005.15.133)


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi).
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu.
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji).
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy.
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ukończyła 25 lat życia.
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Do wniosku  nalezy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w  kwocie 10 zł. 

Opłatę skarbową  można  uiścić w  kasie  Urzędu Miasta  Przemyśla  lub na rachunek bankowy :  
Urząd Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   

 


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.

 

Aktualna Lista Biegłych sądowych jest udostępniana w Oddziale Administracyjnym, pok. 111, tel. 016  621 22 57  fax. 016  621 22 57 codziennie w godzinach urzędowania sądu.

 
 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Lista biegłych sądowych 2023-03-13Magdalena ChomontDownload this file (Lista biegłych sądowych )Lista biegłych sądowych
2Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu2023-03-13Magdalena ChomontDownload this file (Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu)Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 13 marzec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 19759 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-13 13:51:17 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-03-13 13:46:22 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-03-13 13:32:51 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2022-10-24 21:03:17 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-07 09:33:09 Przemysław Kisała Wersja oryginalna