Dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu - Anna Wilk

dyrektor@jaroslaw.sr.gov.pl

 

pok. 106,   I piętro

tel. 016 623 42 22

fax. 016 623 42 50

 

Zakres obowiązków :

 

1.     Kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2.     Wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

3.     Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności  z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów.

4.     Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

5.     Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Finansowego,  Głównego Księgowego.

6.     Szczegółowe zadania i kompetencje wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2011r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.524 j.t. ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej  i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2021.1575).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 20 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 27296 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-20 15:18:08 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-09-01 07:51:56 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-09-01 07:50:55 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-08-01 08:51:34 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2022-10-26 09:39:00 Administrator Wersja oryginalna