Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Lokalizacja:

ul. Czarnieckiego 4,

37-500 Jarosław

 

piętro:

I i II piętro

pokoje: 

100, 101, 102, 103, 205, 206, 207

telefon:

166240170, 166240171, 166240172, 166240173, 166240174, 166240175, 166240176

fax:

166234256

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla nieletnich:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi
 • sprawowanie nadzorów nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej)
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych:

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Jarosławiu określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami)
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Jolanta Poręba
II piętro, pok.205,
tel. 166240170
fax 166234256
email: zkss@jaroslaw.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Mariusz Nowak
II piętro, pok.205,
tel. 166240170
fax 166234256
email: zkss@jaroslaw.sr.gov.pl

                                                                                            Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Karny

Jolanta Poręba
Kierownik ZKSS
jolanta.poreba@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240170
Fax: 166234256

II piętro pok. 205

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00-14:00
Piątek
09:00-14:00

Miasto Jarosław

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

Katarzyna Sanakiewicz
katarzyna.sanakiewicz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240173
Fax: 166234256

I piętro pok. 101

Środa
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Gmina Wiązownica -miejscowości: Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

Ireneusz Winiarski
ireneusz.winiarski@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240174
Fax: 166234256

I piętro pok.100

Wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Gmina Jarosław: Morawsko, Munina, Tuczempy

Gmina Roźwienica-  miejscowości:  Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska.

Aleksander Zawadzki
aleksander.zawadzki@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240175
Fax: 166234256

I piętro pok. 103

Poniedziałek

9:00 – 14:00
Środa

9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Gminy Jarosław: Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wola Buchowska , Wólka Pełkińska,   

Gmina Chłopice - miejscowości: Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce.

Łukasz Kluz
lukasz.kluz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240176
Fax: 166234256

I piętro pok. 102

Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Miasto Radymno

Gmina Radymno miejscowości: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Łazy, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Zaleska Wola, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica Święte.

Gmina Jarosław - miejscowości: Morawsko, Munina, Tuczempy

Gmina Rokietnica - miejscowości: Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy.                 

Andrzej Kruk
andrzej.kruk@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240176
Fax: 166234256

I piętro pok. 102

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Wtorek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Gmina Jarosław - miejscowości: Koniaczów, Makowisko, Sobiecin, Surochów, Zgoda

Miasto Pruchnik

Gmina Pruchnik - miejscowości: Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna.

Kinga Karpińska Głaź
kinga.karpinska-glaz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240171
Fax: 166234256

     II piętro pok. 206na strone internetową zakresy c

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gminy: Jarosław, Laszki

     

Michał Prządka

michal.przadka@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240171
Fax: 166234256

II piętro pok. 206

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Gmina Pawłosiów - miejscowości: Widna Góra Pawłosiów, Maleniska, Tywonia, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Wierzbna, Kidałowice, Szczytna, Ożańsk

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion rodzinny

Paulina Kokoszka
paulina.kokoszka@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240174
Fax: 166234256

I piętro pok. 100

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00-14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Wiązownica - miejscowości:
Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

Mateusz Grzeczka
mateusz.grzeczka@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240172
Fax: 166234256

II piętro pok. 207

Wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław - miejscowości:
Koniaczów, Makowisko, Morawsko, Tuczempy.

Gmina Radymno - miejscowości:
Radymno, Bydzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Łazy, Korczowa, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Zaleska Wola, Ostrów, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica, Święte

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

Joanna Florek-Smagała
joanna.florek-smagala@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240173
Fax: 166234256

I piętro pok. 101

Środa
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Pruchnik, Jarosław

Gmina Jarosław- miejscowości: Munina

Gmina Pruchnik - miejscowości: Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna .

Gmina Chłopice - miejscowości:
Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce

Gmina Roźwienica - miejscowości:
Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska,

Gmina Rokietnica - miejscowości:
Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy

Sylwia Ryzner

   sylwia.ryzner@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240175
Fax: 166234256

I piętro pok. 103

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław, Gmina Wiązownica - miejscowości:
Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

Gmina Jarosław - miejscowości: Surochów, Sobiecin, Zgoda, Kostków, Leżachów, Leżachów Osada, Łazy Kostkowskie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Pełkinie

Gmina Pawłosiów - miejscowości:
Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna, Kidałowice, Ożańsk, Tywonia, Maleniska, Wierzbna, Widna Góra

 

style="width: 246px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowepan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 97px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Dyżurypan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 223px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Terenpan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Jolanta Porębapan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Kierownik ZKSS
poreba@jaroslaw.sr.gov.pl">jolanta.poreba@jaroslaw.sr.gov.pl>>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Telefon: 166240170
Fax: 166234256
patron>
g>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>II piętro pok. 205

Poniedziałek</span><br /> 9:00 – 14:00
Środa</span><br /> 9:00-14:00
Piątek</span><br /> 09:00-14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław,patron>g>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>Gmina Laszki - miejscowości:  Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Katarzyna Sanakiewiczpan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
pl">katarzyna.sanakiewicz@jaroslaw.sr.gov.pl</span><br /> <bstrong>Telefon: 166240173
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>I piętro pok. 101

Środa</span><br /> 9:00 – 14:00
Czwartek</span><br /> 9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosławpatron>g>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>Gmina Wiązownica -miejscowościbstrong>: Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Ireneusz Winiarskipan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
winiarski@jaroslaw.sr.gov.pl">ireneusz.winiarski@jaroslaw.sr.gov.pl</span><br /> <bstrong>Telefon: 166240174
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>I piętro pok.100

Wtorek
9:00 – 14:00<span style="text-decoration: underline;"><br /> Piątek
9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław,patron>g>

>>Gmina Jarosław:  Morawsko, Munina, Tuczempyspan>p> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>Gmina Roźwienica-  bstrong> <bstrong>miejscowości:   bstrong>Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska.

style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Aleksander Zawadzkipan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
pl">aleksander.zawadzki@jaroslaw.sr.gov.pl</span><br /> <bstrong>Telefon: 166240175
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>I piętro pok. 103

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>Poniedziałekspan>p> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>9:00 – 14:00
Środaspan>
p> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław,patron>g>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>Gminy Jarosławbstrong>: Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wola Buchowska , Wólka Pełkińska,   

<bstrong>Gmina Chłopice - miejscowości: bstrong>Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce.

style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Łukasz Kluzpan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
sr.gov.pl">lukasz.kluz@jaroslaw.sr.gov.pl</span><br /> <bstrong>Telefon: 166240176
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>I piętro pok. 102

Środa</span><br /> 9:00 – 14:00
Piątek</span><br /> 9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>Miasto Jarosław,>
>

Miasto: Radymno,

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Radymno pan>
tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">- <bstrong>miejscowości:strong>&nb> sp;Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Łazy, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Zaleska Wola, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica Święte.

>>Gmina Jarosław - miejscowości:  Morawsko, Munina, Tuczempyspan>p> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: PL;">Gmina Rokietnica - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: PL;">  Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy.           &nbspan>      span>p>
style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Andrzej Kruk
pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>sr.gov.pl">andrzej.kruk@jaroslaw.sr.gov.pl</span>style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Telefon: 166240176
Fax: 166234256pan>
tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>I piętro pok. 102

Poniedziałek</span><br /> 9:00 – 14:00
Wtorek</span><br /> 9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław,patron>g>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>Gmina Jarosław - miejscowości:  bstrong>Koniaczów, Makowisko, Sobiecin, Surochów, Zgoda

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>Miasto Pruchnikb>, spatrong>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>G<bstrong>mina Pruchnik -b
strong> <bstrong>miejscowości:  bstrong>Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna.

style="width: 246px; border-top: none; border-left: 1pt solid windowtext; border-bottom: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-sg>Kize: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Sylwia RyzneKarpińska Głaźpatrong></b>

style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center;"/> class="MsoHyperlink">   sylwia.ryzner@jaroslaw.sr.gov.pl">kinga.karpinska-glaz@jaroslaw.sr.gov.pl<br /span> pan class="MsoHyperlink">

tyle="text-align: center; line-height: normal; margin: 12.0pt 0cm 3.75pt 0cm;" align="center">>Telefon: 1662401751
Fax: 166234256pan>
tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="border: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><&nbspa;&n bstyle="font-size: 8.0pt; fo&nt-family: 'Arial',bsans-serifp; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">II piętro pok. 12036na sptrone internetową zan>kresy c

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"
>Wtorłek
9:00 – 14:00
style="text-decoŚration: underline;">Czwartek
9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław, patron>g>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gminay: JarosławWidna Góra.

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina,Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock

style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top">  style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top">  style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top">  style="width: 246px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>>Michał Prządkapan>trong>

style="text-align: center;">przadka@jaroslaw.sr.gov.pl">michal.przadka@jaroslaw.sr.gov.pl

style="text-align: center;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Telefon: 166240171
Fax: 166234256
pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>II piętro pok. 206

style="text-align: center;">>Wtorek</span><br /> 9:00 – 14:00
style="text-decoration: underline;">Czwartek</span><br /> 9:00 – 14:00span>p> style="width: 223px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>Miasto Jarosław,

>>Gmina Jarosław: Widna Góra

Gmina Pawłosiów - miejscowości: Widna Góra Pawłosiów, Maleniska, Tywonia, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Wierzbna, Kidałowice, Szczytna, Ożańskspan>p> >>Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 25 kwiecień 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 38828 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-04-25 11:07:52 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
style="width: 566px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Pion Karnypan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

 

 

 

border="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; width: 786px; height: 951px;" cellspacing="0" cellpadding="0"> style="width: 208px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowepan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 96px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Dyżurypan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 262px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Terenpan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 566px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Pion rodzinnypan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

style="width: 208px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">pan style="front-size: 8pt;">g>Paulina Kokoszkab>spatrong>
pl">paulina.kokoszka@jaroslaw.sr.gov.pl

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan s
tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;" data-mce-mark="1">Telefon: 166240174
Fax: 166234256
patron>
g>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>II piętro pok. 21060

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>Poniedziałek</span><br /> 9:00 – 14:00
Czwartek</span><br /> 9:00-14:00span>p> style="width: 262px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław,pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan s
tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Wiązownica - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

style="width: 208px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Mateusz Grzeczkapan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
grzeczka@jaroslaw.sr.gov.pl">mateusz.grzeczka@jaroslaw.sr.gov.pl</span><br /> <bstrong>Telefon: 166240172
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>II piętro pok. 207

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>Wtorek</span><br /> 9:00 – 14:00
Piątek</span><br /> 9:00 – 14:00span>p> style="width: 262px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Jarosław,pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan s
tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Jarosław - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Koniaczów, Makowisko, Morawsko, Munina, Tuczempy.

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Pawłosiów - miejscowości:

Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna, Kidałowice, Ożańsk, Tywonia, Maleniska, Wierzbna, Widna Góra, Zarzecze

Gmina Radymno - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Radymno, Bydzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Łazy, Korczowa, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Zaleska Wola, Ostrów, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica, Świętep> Gmina Laszki - miejscowości:&nbsp;Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytan>y, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

style="width: 208px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Joanna Florek-Smagałapan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
florek-smagala@jaroslaw.sr.gov.pl">joanna.florek-smagala@jaroslaw.sr.gov.pl</span><br /> <bstrong>Telefon: 166240173
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>I piętro pok. 101

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>Środa
9:00 – 14:00<span style="text-decoration: underline;"><br /> Czwartek
9:00 – 14:00span>p> style="width: 262px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Miasto Pruchnikpan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">,<strong> Jarosław/spatrong>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">>Gmina Jarosław- miejscowości: Munina Gmina Pruchnik -bstrong> <bstrong>miejscowości:  bstrong>Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna .

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Chłopice - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowcespan>p> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Roźwienica - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska
,

class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Gmina Rokietnica - miejscowości:pan>tyle="front-size: 8.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">
Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowyspan>p> style="width: 208px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> style="text-align: center;">>pan style="front-size: 8.0pt; font-familg>Sy: 'Arlwial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Romayzn'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;">Kinga Karpińska Głaźpatrong>p> &nb><span style="font-size: 8.0pt; fo&nt-family: 'Arial',bsans-serifp;  mso-fahreast-font-family: 'Times New Ro="man'; coiltor: #333333; mso-fylwia.ryzner@jareaost-lanw.sr.%20guage: PL;ov.pl"><br />an><span class="MsoHyperlink">yle="font-size: 8.0pt; font-family: 'Arwial',sa.ryzns-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: PL;">kinga.karpinska-glaz@jaroslaw.sr.gov.pl
<s/pan style="font-size: 8.0> pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: PL;"><bstr /> ong>Telefon: 1662401715
Fax: 166234256b>spatrong>

style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"
> class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">>II piętro pok. 21063

class="MsoNormal" style="margin-bot>Wtom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Poniedziałek
9:00 – 14:00<span style="text-decoration: underline;"><br /> ŚCzwarodatek
9:00 – 14:00span>p> style="width: 262px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top">

>>Miasto Jarosław, Gmina Wiązownica - miejspan>cowości:<br /> Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska./p> >>Gmina Jarosław - miejscowości: Surochów, Sobiecin, Zgoda, Kostków, Leżachów, Leżachów Osada, Łazy Kostkowskie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Pełkiniespan>p> >>Gmina ChPawłopicestrong>iów - miejscowości: Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce.

\r\n

Gmina Radymno -/> mPawłosiów, Ciejszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna, Kidałowice, Ożańsk, Tywoścni:a, ŁMaleniska, Wierzybna, Widn>a Góra