Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Lokalizacja:

ul. Czarnieckiego 4,

37-500 Jarosław

 

piętro:

I i II piętro

pokoje: 

100, 101, 102, 103, 205, 206, 207

telefon:

166240170, 166240171, 166240172, 166240173, 166240174, 166240175, 166240176

fax:

166234256

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla nieletnich:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi
 • sprawowanie nadzorów nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej)
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych:

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Jarosławiu określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami)
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Jolanta Poręba
II piętro, pok.205,
tel. 166240170
fax 166234256
email: zkss@jaroslaw.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Mariusz Nowak
II piętro, pok.205,
tel. 166240170
fax 166234256
email: zkss@jaroslaw.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Karny

Jolanta Poręba
Kierownik ZKSS
jolanta.poreba@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240170
Fax: 166234256

II piętro pok. 205

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00-14:00
Piątek
09:00-14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

Katarzyna Sanakiewicz
katarzyna.sanakiewicz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240173
Fax: 166234256

I piętro pok. 101

Środa
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław

Gmina Wiązownica -miejscowości: Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

Ireneusz Winiarski
ireneusz.winiarski@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240174
Fax: 166234256

I piętro pok.100

Wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław: Morawsko, Munina, Tuczempy

Gmina Roźwienica-  miejscowości:  Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska.

Aleksander Zawadzki
aleksander.zawadzki@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240175
Fax: 166234256

I piętro pok. 103

Poniedziałek

9:00 – 14:00
Środa

9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gminy Jarosław: Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wola Buchowska , Wólka Pełkińska,   

Gmina Chłopice - miejscowości: Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce.

Łukasz Kluz
lukasz.kluz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240176
Fax: 166234256

I piętro pok. 102

Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Miasto: Radymno,

Gmina Radymno miejscowości: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Łazy, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Zaleska Wola, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica Święte.

Gmina Jarosław - miejscowości: Morawsko, Munina, Tuczempy

Gmina Rokietnica - miejscowości: Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy.                 

Andrzej Kruk
andrzej.kruk@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240176
Fax: 166234256

I piętro pok. 102

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Wtorek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław - miejscowości: Koniaczów, Makowisko, Sobiecin, Surochów, Zgoda

Miasto Pruchnik,

Gmina Pruchnik - miejscowości: Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna.

Sylwia Ryzner

   sylwia.ryzner@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240175
Fax: 166234256

I piętro pok. 103

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław : Widna Góra.

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina,Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock

     

Michał Prządka

michal.przadka@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240171
Fax: 166234256

II piętro pok. 206

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław: Widna Góra

Gmina Pawłosiów - miejscowości: Pawłosiów, Maleniska, Tywonia, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Wierzbna, Kidałowice, Szczytna, Ożańsk

Gmina Laszki - miejscowości: Laszki, Bobrówka, Bukowina, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock.

 

 

 

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion rodzinny

Paulina Kokoszka
paulina.kokoszka@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240174
Fax: 166234256

II piętro pok. 206

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00-14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Wiązownica - miejscowości:
Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

Mateusz Grzeczka
mateusz.grzeczka@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240172
Fax: 166234256

II piętro pok. 207

Wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław - miejscowości:
Koniaczów, Makowisko, Morawsko, Munina, Tuczempy.

Gmina Pawłosiów - miejscowości:
Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna, Kidałowice, Ożańsk, Tywonia, Maleniska, Wierzbna, Widna Góra, Zarzecze

Gmina Radymno - miejscowości:
Radymno, Bydzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Zaleska Wola, Ostrów, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica, Święte

Joanna Florek-Smagała
joanna.florek-smagala@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240173
Fax: 166234256

I piętro pok. 101

Środa
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Pruchnik,

Gmina Pruchnik - miejscowości: Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna .

Gmina Chłopice - miejscowości:
Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce

Gmina Roźwienica - miejscowości:
Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska

Gmina Rokietnica - miejscowości:
Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy

Kinga Karpińska Głaź
kinga.karpinska-glaz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240171
Fax: 166234256

II piętro pok. 206

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław,

Gmina Jarosław - miejscowości: Surochów, Sobiecin, Zgoda, Kostków, Leżachów, Leżachów Osada, Łazy Kostkowskie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Pełkinie

Gmina Chłopice - miejscowości: Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce.

Gmina Radymno - miejscowości: Łazy

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 24 październik 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 37280 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-10-24 09:24:46 Michał Boruta Zobacz zmiany
2023-03-20 09:35:09 Rafał Antosiewicz Zobacz zmiany
2023-02-28 10:57:25 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-02-20 14:38:25 Michał Boruta Wersja oryginalna