Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Lokalizacja:

ul. Czarnieckiego 4,

37-500 Jarosław

piętro:

I i II piętro

pokoje: 

100, 101, 102, 103, 205, 206, 207

telefon:

166240170, 166240171, 166240172, 166240173, 166240174, 166240175, 166240176

fax:

166234256

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla nieletnich:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi
 • sprawowanie nadzorów nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej)
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych:

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Jarosławiu określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami)
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Jolanta Poręba
II piętro, pok.205,
tel. 166240170
fax 166234256
email: zkss@jaroslaw.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Mariusz Nowak
II piętro, pok.205,
tel. 166240170
fax 166234256
email: zkss@jaroslaw.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Karny

Jolanta Poręba
Kierownik ZKSS
jolanta.poreba@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240170
Fax: 166234256

II piętro pok. 205

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00-14:00
Piątek
09:00-14:00

Miasto Jarosław - ulice: Anny Jenke, Asnyka, Basztowa, Bema, Benedyktyńska, Boczna Słoneczna, Budowlanych, Cmentarna, Czarnieckiego, Dziewiarska, Głęboka,  Gottfrieda, Jagiełły, Jarowa, Jarosławska, Kasprowicza, Klasztorna, Koby, Krakusa, Makary, Mochnackiego, Narutowicza, Na skarpie, Pasieka, Pogodna, Przyklasztorna, Raszyńska, Sandomierska, Słoneczna, Spółdzielcza, Stojałowskiego, Synów Pułku, Ujejskiego, Wieczorkiewicza, Włókiennicza, Wolna, Wyspiańskiego, Zbożowa, Zielona, Żołnierska.   

Osiedla:
Niepodległości.

Katarzyna Sanakiewicz
katarzyna.sanakiewicz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240173
Fax: 166234256

I piętro pok. 101

Środa
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław - ulice: Baśki Puzon, Boczna Reymonta, Chłopickiego, Czechowskiego, Dzierżyńskiego, Głowackiego, Grucy, Jana Pawła, Kilińskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Królowej Jadwigi, Lisińskiego, Lubelska, Matejki, Nabielaka, Nartowskiej, Orłowicza, Ogrodowa, Paderewskiego, Piekarska, Plac Mickiewicza, Plac Skargi, Plac Sybiraków, Plac Wolności, Plac Zwycięstwa, Polna, Reformacka, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzynecka, Stefana Batorego, Szczytna, Św. Ducha, Świętojańska, Waryńskiego, Wąska, Węgierska, Wilsona, Zielińskiego, Zielona,  29-listopada.

Gmina Wiązownica -miejscowości: Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska. 


Gmina Pawłosiów -miejscowości:

Pawłosiów, Maleniska, Tywonia, Cieszacin Wielki , Cieszacin Mały, Wierzbna, Kidałowice, Szczytna, Ożańsk

Ireneusz Winiarski
ireneusz.winiarski@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240174
Fax: 166234256

I piętro pok.100

Wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław - ulice:
Drużyniecka,  Elektrowniana, Grodzka, Krakusa, Ludowa, Leśna, Łączności,  Mały Rynek, Morawska, Ostrogskich, Ormiańska, Opolska, Ordynacka, Plac Bożnic, Przemyska, Przyrynek, Przyjaźni,  Plac Św. Michała, Rynek, Sobieskiego, Skargi, Spytka, Skarbowskiego, Świetojańska, Strzeleckiego, Tatarska, Trybunalska, Wąska, Wiejska, Wolna
Osiedla:
1000-lecia, Słoneczne,  Kopernika

Gmina Roźwienica-  miejscowości:  Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska.

 

Część gminy Jarosław: Morawsko, Munina, Tuczempy

Aleksander Zawadzki
aleksander.zawadzki@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240175
Fax: 166234256

I piętro pok. 103

Poniedziałek

9:00 – 14:00
Środa

9:00 – 14:00

Miasto Jarosław - ulice:
Boczna Garbarze, Boczna Okrzei, Boczna Sanowa, Boczna Zduńskiej, Broniewskiego, Bronisława Fili, Cygańska Góra, Dąbrowskiego, Długosza, Dojazdowa, Flisacka, Fredry, Garbarze, Harcerska, Jarowa,Kielara, Kochanowskiego, Konarskiego, Konfederacka, Kopcia, Kopystyńskiego, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruhel Pawłosiowski, Kruhel Pełkiński, Kulkowa, Lawendowa, Lipowa, Lelewela, Legionów, Łazy Kostkowskie, Łąkowa, Misztale, Morgenbessera,  Plac Więźniów Oświęcimskich, Okrzei Podgórze, Podzamcze, Panieńska, Powstania Styczniowego, Pełkińska, Panieńska, Racławicka, Reja, Różana, Rybacka, Sanowa, Sąsiedzka, Schrama, Skarbowskiego, Starosanowa, Stawki, Szczepańskiego, Szczytniańska,  Turzańskiej, Ustronie, Wiśniowa, Wodna, Wróblewskiego, Zacisze, Zgody, Zduńska, Zwierzyniec, Zwierzyniecka, Żeromskiego, Żwirowa.
Osiedla:
Kombatantów, Wojska Polskiego.

Część gminy Jarosław: Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wola Buchowska , Wólka Pełkińska,   

Gmina Chłopice - miejscowości: Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce.

Łukasz Kluz
lukasz.kluz@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240176
Fax: 166234256

I piętro pok. 102

Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto: Radymno

 

Gmina Radymno-miejscowości: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Michałówka, Nienowice, Zaleska Wola, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica Święte.

Gmina Rokietnica-miejscowości: Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy.                 

Andrzej Kruk
andrzej.kruk@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240176
Fax: 166234256

 

I piętro pok. 102

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Wtorek
9:00 – 14:00

 

Miasto Jarosław-ulice: Akacjowa, Boczna Szczytniańska, Bandurskiego, Brodowicze, Batalionów  Chłopskich, Boczna Krakowska, Brzostków, Cegielniana, Danielewicza, Dolnoleżajska, Diamentowa, Górnoleżajska, Grodziszczańska, Grochowska, Grunwaldzka, Jasna, Jezuicka, Kamienna, Kazimierza Wielkiego, Kossaka, Kolaniki, Miła, Matusza, Plac Gwardii Ludowej, Poniatowskiego, Popiela, Rajska

 

Osiedla: Armii Krajowej, Pułaskiego,     

Część gminy Jarosław:
Koniaczów , Makowisko, Sobiecin, Surochów, Zgoda,

Miasto Pruchnik, gmina: Pruchnik- miejscowości: Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna .

 

Sylwia Ryzner

   sylwia.ryzner@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240175
Fax: 166234256
 

I piętro pok. 103

wtorek
9:00 – 14:00
czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław - ulice:
Blichowa, Harlendera, Strzelecka, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Lotników,Limanowskiego, Łokietka, Mączyńskiego, Mieszka I, 3-go Maja,  Na Blichu, Orkana, Piastów, Przemysłowa, Przygrodzie, Siemieńskiego, Solskiego, Słowińskiego, Traugutta, Tarnowskiego, Wandy, Orzeszkowej, Grottgera, Chrobrego, Chmielna, Kosynierska, Strzelecka, Szarych Szeregów, Zamkowa,

Osiedla:   Prośbów,  Kalinki,   Piłsudskiego,  Witosa, Jagiellonów,

Część gminy Jarosław : Widna Góra.

Miasto Radymno-ulice: Lwowska, Budowlanych , Piaskowa, Zielona, Zasanie, Sanowa,

Część gminy Radymno: Łazy, Ostrów.

Gmina Laszki: Laszki, Bobrówka, Bukowina,Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Wietlin, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wysock

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion rodzinny

Paulina Kokoszka
paulina.kokoszka@jaroslaw.sr.gov.pl

Telefon: 166240174
Fax: 166234256

II piętro pok. 206

poniedziałek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00-14:00

Miasto Jarosław - ulice:
Asnyka, Bandurskiego, Basztowa, Batalionów Chłopskich, Batorego Stefana, Benedyktyńska, Boczna Okrzei, Boczna Szcztyniańskiej, Brodowicze, Brzostków, Cegielniana, Chopina, Danielewicza, Dąbrowskiego, Dolnoleżajska, Dominikańska, Górnolezajska, Grochowska, Grodziszczańska, Hajusa, Jarowa, Jenke, Kamienna, Klasztorna, Koby, Kochanowskiego, Kolaniki, Konfederacka, Konopnickiej Marii, Kopcia, Kościuszki, Krakowska, Kruhel Pawłosiowski, Kruhel Pełkiński, Krzyżowe Drogi, Kulkowa, Lelewela, Lipowa, Łazy Kostkowskie, Łąkowa, Makary, Matusza, Misztale, Mochnackiego, Morawska, Morgenbessera, Na Skarpie, Okrzei, Panieńska, pasaż Poety J. Hordyńskiego, Pasieka, Pawłosiowska, Pełkińska, Piaskowa, Plac Inwalidów Wojennych, Plac Sybiraków, Plac Św. Michała, Plac Więźniów Oświęcimia, Podgórze, Podzamcze, Polna, Powstania Styczniowego, Przemyska, Przyrynek, Racławicka, Raszyńska, Rajska, Reformacka, Reja Mikołaja, Różana, Rynek, Sandomierska, Sąsiedzka, Schrama J. Sienkiewicza, Sobieskiego, Spytka, Starosanowa, Stawki, Stojałowskiego St., Szczytniańska, Świętego Ducha, Świętojańska, Tarnawskiego, Tatarska, Trybunalska, Turzańskiej M., Ujejskiego K., Ulmy Tadeusza, Wąska, Węgierska, Wodna, Zacisze, Zgody, Zielona, Żeromskiego.
Osiedla:
Armii Krajowej, Pułaskiego, Witosa, Niepodległości

Część Gminy Jarosław - miejscowości:
Surochów, Sobiecin, Zgoda

Gmina Wiązownica - miejscowości:
Wiązownica, Cetula, Mołodycz, Radawa, Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Olchowa, Zapałów, Wólka Zapałowska.

Gmina Laszki - miejscowości:
Laszki, Bobrówka, Czerniawka, Charytany, Wietlin III, Korzenica, Tuchla, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Wietlin, Wysock.

Mateusz Grzeczka
mateusz.grzeczka@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240172
Fax: 166234256

II piętro pok. 207

wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław - ulice:
3-go Maja, 29 listopada, Bema, Boczna Reymonta, Broniewskiego, Chłopickiego, Chrobrego, Cmentarna, Czarnieckiego, Czechowskiego, Drużyniecka, Elektrowniana, Fili Bronisława, Franciszkańska, Głowackiego, Grodzka, Grottgera, Grucy, Grunwaldzka, Jagiełły, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Jasna, Jezuicka, Kasprowicza, Kasztelańsk, Konarskiego, Kossaka, Kosynierska, Krakusa, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Leśna, Limanowskiego, Lisińskiego, Lotników, Lubelska, Ludowa, Łączności, Łokietka, Matejki Jana, Mączyńskiego, Mieszka I, Nabielaka, Nartowskiej, Narutowicza, Ogrodowa, Opolska, Ordynacka, Orkana, Orłowicza, Ormiańska, Orzeszkowej, Ostrogskich, Piastów, Piekarska, Pogodna, Plac Wolności, Plac Bóżnic, Plac Mały Rynek, Plac Mickiewicza, Plac Skargi, Popiela, Pruchnicka, Przemysłowa, Przyjaźni, Reymonta, Rybacka, Siarczyńskiego, Siemieńskiego, Sikorskiego, Skrzyneckiego, Słowackiego, Solskiego, Sowińskiego, Stawki, Strzelecka, Strzeleckiego Zbigniewa, Synów Pułku, Traugutta, Ustronie, Wandy, Waryńskiego, Wieczorkiewicza, Wiejska, Wolna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zduńska, Zwierzyniec, Zwierzyniecka.
Osiedla:
Kalinki, Jagiellonów, Wojska Polskiego, Kombatantów

Część Gminy Jarosław - miejscowości:
Koniaczów, Makowisko, Kostków, Leżachów Osada, Pełkinie, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Morawsko, Munina, Tuczempy

Gmina Pawłosiów - miejscowości:
Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Szczytna, Kidałowice, Ożańsk, Tywonia, Maleniska, Wierzbna, Widna Góra, Zarzecze

Gmina Radymno - miejscowości:
Radymno, Bydzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Młyny, Duńkowice, Grabowiec, Łazy, Michałówka, Nienowice, Zaleska Wola, Ostrów, Skołoszów, Zabłotce, Zamojsce, Sośnica Święte

Joanna Florek-Smagała
joanna.florek@jaroslaw.sr.gov.pl
Telefon: 166240173
Fax: 166234256

I piętro pok. 101

Środa
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Jarosław - ulice:
Blichowa, Boczna Garbarze, Boczna Sanowa, Boczna Słoneczna, Brama, Pełkińska, Budowlanych, Cerkiewna, Cygańska, Góra, Długosza Jana, Dziewiarska, Farna, Flisacka, Fredry, Garbarze, Gębarowicza, Głęboka, Gottfrieda, Harlendera, Kielara, Kilińskiego, Jana Kopystyńskiego, Legionów, Morawska, Miłosza, Na Blichu, Nad Sanem, Paderewskiego, Podgórze, Poniatowskiego, Przygrodzie, Przyklasztorna, Sanowa, Siarczyńskiego, Skarbowskiego, Słoneczna, Spółdzielcza, Włókiennicza, Tarnowskiego, Hetmana, Wilsona, Wiśniowa, Zamkowa, Zbożowa, Zielińskiego, Żołnierska
Osiedla:
Kopernika, Piłsudskiego, Słoneczne, 1000-lecia, Prośbów

 

Miasto Pruchnik, gmina: Pruchnik- miejscowości: Pruchnik,  Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna .

Gmina Chłopice - miejscowości:
Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice, Lutków, Zamiechów, Łowce

Gmina Roźwienica - miejscowości:
Roźwienica, Bystrowice, Cząstkowice, Rudołowice, Tyniowice, Mokra, Więckowice, Wola Roźwienicka, Chorzów, Czudowice, Węgierka, Wola Węgierska

Gmina Rokietnica - miejscowości:
Rokietnica, Czelatyce, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy
I piętro pok. 100

Poniedziałek
9:00 – 14:00
czwartek
9:00 – 14:00

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 06 kwiecień 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Rafał Antosiewicz
Licznik odwiedzin: 29943 Autor / Zatwierdzający: Brak danych