Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu 
SSR Jadwiga Gil-Pawłowska

pok.108,  I piętro
tel. 016  621 40 24, 016  621 22 57
prezes@jaroslaw.sr.gov.pl

przyjęcia stron :
środa
w godz. 9.00 - 13.00 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu;
 • analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu,   
  zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych  dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 • informowanie sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników   sądowych o ustalonych przez Prezesa Sądu Rejonowego o zasadach podziału czynności oraz   przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym;
 • dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy   sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
 • dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania   sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 • organizacja szkoleń pracowników sądowych, ławników i kuratorów;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu oraz przyjmowanie   interesantów;
 • ustalenie sposobu korzystania z list ławników, przez poszczególne wydziały sądu,   zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także   prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
 • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym   funkcjonowaniem sądu.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 27 listopad 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 31474 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-27 15:13:29 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-11-27 15:11:05 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-11-08 08:13:01 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-09-22 12:39:36 Paweł Wojdyło Zobacz zmiany
2023-09-20 15:21:15 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-01-25 08:58:21 Magdalena Chomont Wersja oryginalna