SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU 

Konta Bankowe

NIP 792-106-37-95         REGON 000324300 

 

W zastępczej obsłudze kasowej znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w budynku przy ul.Czarnieckiego 4, można dokonać wpłat z tytułu opłat sądowych, sum na zlecenie, świadczeń na FPPoPP .

Od dnia 01.01.2021 r istnieje możliwość uiszczania wpłat w formie bezgotówkowej.

Rachunek bankowy opłat sądowych

03 1010 1528 0027 9822 3100 0000                                             KONTA BANKOWE

DOCHODY BUDŻETOWE (opłaty i koszty sądowe, grzywny )

NBP Oddział Okręgowy w Rzeszowie

Nr rachunku bankowego (konta): 03 1010 1528 0027 9822 3100 0000

 

SUMY NA ZLECENIE (zaliczki wnoszone przez strony na koszty postępowania sądowego: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych , kuratorów)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku bankowego (konta): 64 1130 1105 0005 2163 3420 0005

 

SUMY DEPOZYTOWE w ZŁ ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,

sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku bankowego(konta): 69 1130 1017 0021 1000 8790 0004

 

SUMY DEPOZYTOWE w USD ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,

sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w dolarach amerykańskich)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku bankowego(konta): 42 1130 1017 0021 1000 8790 0005

 

SUMY DEPOZYTOWE w EURO ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w euro)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku bankowego(konta): 26 1130 1017 0021 1000 8790 0002 

 SUMY DEPOZYTOWE w CHF ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,


sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w frankach szwajcarskich)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku bankowego(konta): 53 1130 1017 0021 1000 8790 0001  

SUMY DEPOZYTOWE w GBP ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,

sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w funtach brytyjskich)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku bankowego(konta): 96 1130 1017 0021 1000 8790 0003


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- Konto Sądu Rejonowego w Jarosławiu (nawiązki, żwiadczenia pieniężne )

Bank Gospodarstwa Krajowego 75 1130 1105 0005 2163 3420 0001

Przy wpłatach z zagranicy należy podać Kod SWIFT (BIC)

Odpowiednio:
-  Narodowy Bank Polski   NBPLPLPW   

-  Bank Gospodarstwa Krajowego  GOSKPLPW


Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 22 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 41907 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-22 14:10:44 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2022-11-16 15:17:01 Magdalena Chomont Wersja oryginalna