KOMUNIKAT - BEZPIECZEŃSTWO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

WAŻNA INFORMACJA

pdfZarządzenie Prezesa i Dyrektora Nr.10-22.pdf


WEJŚCIE DO SĄDU OD STRONY UL.JANA PAWŁA II 11  DLA PRACOWNIKÓW, INTERESANTÓW V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ PROKURATURY REJONOWEJ W JAROSŁAWIU ORAZ NA SALĘ ROZPRAW NR 7,8,9,10,11. WEJŚCIE DLA POZOSTAŁYCH OSÓB ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY UL.CZARNIECKIEGO 4.  

Akta podlegają udostępnieniu w wyznaczonym dniu i godzinie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym (tel.16 6240102) lub drogą mailową  (boi@jaroslaw.sr.gov.pl )oraz bezpośrednio w BOI. Wszyscy interesanci czytelni zobowiązani są do zapoznawania się z aktami spraw po uprzedniej dezyinfekcji rąk.  

W obecnym stanie prawnym, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie (E-Sąd), pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.  

pdfZarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu w sprawie przyjmowania wniosków w Biurze Podawczym Księg Wieczystych.pdf

pdfZarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu Nr. 35/21 dot. realizacji wniosków dotyczących przeprowadzania wideokonferencji w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

 

Komunikaty Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1:

pdfZarządzenie Nr 20-21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu - w sprawie zmiany zarządzeń dot. ochrony życia i zdowia pracowników w okresie pandemii Covid -19.pdf

pdfZarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu nr 25/2020 w sprawie odwołania rozpraw i pośniedzeń jawnych od 16 do 29 lipca 2020r.

pdfZarządzenie nr 19/2020 w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych i funkcjonowania Sądu Rejonowego w Jarosławiu od dnia 1 czerwca 2020r.                                     

docxWYKAZ SPRAW ODWOŁANYCH w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

 pdfZarządzenie nr 18/2020 - Uchylenie § 2 zarządzenia nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 18 marca 2020 r.

 pdfZarządzenie Nr 17/2020 - W sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń od dnia 18 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. z wyjątkiem spraw pilnych

pdfZarządzenie Nr 16/2020 - W sprawie uchylenia § 1 zarządzenia nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 18 marca 2020r.

pdf Zarządzenie Nr 15/2020 - W sprawie odwołania do 15 maja 2020r rozpraw i posiedzeń z wyłączeniem spraw pilnych, obowiązku zakrywania ust i nosa.

pdf Zarządzenie Nr 13/2020 - W sprawie wstrzymania przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesanta do odwołania, wstrzymania przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Kierowników sekretariatów Wydziałów/Oddziałów/Sekcji do odwołania, wstrzymanie wykonywania czynności przez kuratorów do odwołania.

pdf Zarządzenie Nr 12/2020 - W sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń do dnia 30 kwietnia 2020r za wyjątkiem spraw pilnych.

pdf Zarządzenie Nr 9/2020 - W sprawie wstrzymania wysyłki pism sądowych, wstrzymania przekazywania akt, wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020r.

pdf Zarządzenie Nr 7/2020 - W sprawie ustalającej wykaz spraw pilnych.

pdf Zarządzenie Nr 6/2020 - W sprawie odwołania do dnia 13 marca 2020r rozpraw oraz posiedzeń za wyjątkiem spraw należących do kategorii tzw, pilnych, wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku, wstrzymania osobistego przyjmowania interesantów, wstrzymania wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w terenie.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 28 wrzesień 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 887587 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2022-09-28 15:06:35 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-28 15:05:43 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-28 15:05:24 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-28 15:03:44 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-28 15:03:34 Przemysław Kisała Wersja oryginalna