Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 12 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 754/21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 11 października 2012 roku w sprawie o sygn. I Ns 5498/12 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po spadkodawcy Lesławie Markiewiczu, s. Tadeusza i Eugenii, zmarłym dnia 04 października 2010 roku w Jarosławiu, PESEL 58020209570, ostatnio stale zamieszkałym w Radymnie ul. Złota Góra 23/3.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 754/212023-01-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 754/21)Ogłoszenie I Ns 754/21
2Ogłoszenie I Ns 754/212023-01-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 754/21)Ogłoszenie I Ns 754/21

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 styczeń 2023 Aktualizowany dnia: 16 styczeń 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 94 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-01-16 14:48:12 Mariola Folta Wersja oryginalna