Sygn. akt I Ns 393/23                                                                                                                                                                                Data 15 marca 2024 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
„W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 393/23 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Kiper i Zbigniewa Kiper z udziałem Jana Pieszko, Władysława Pieszko, Tadeusza Pieszko, Marka Pieszko, Moniki Pieszko, Anny Pieszko 
i Haliny Pieszko  o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Jodłówce w obrębie ewidencyjnym nr 0002 Jodłówka, oznaczonej ewidencyjnie numerem 948 o powierzchni 0,1478 ha– objętej LWH 637 (zamknięty) gminy katastralnej Jodłówka, a zapisanej na rzecz Józefa Halejcio. Nieruchomość  jest obecnie w posiadaniu Zbigniewa Kiper i Małgorzaty Kiper. 
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż 
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 393/232024-03-26Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 393/23)ogłoszenie I Ns 393/23
2ogłoszenie I Ns 393/232024-03-26Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 393/23)ogłoszenie I Ns 393/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 15 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 26 marzec 2024
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez: Marta Czernysz
Licznik odwiedzin: 159 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-15 14:52:30 Marta Czernysz Wersja oryginalna