Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 19 marca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 653/21                             

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2024 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Romanie Szarek, s. Mariana i Zofii, zmarłym dnia 2 lipca 2021 roku w Pawłosiowie, ostatnio stale zamieszkałym w Pawłosiowie, numer PESEL 54040820818.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 653/212024-03-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 653/21)Ogłoszenie I Ns 653/21
2Ogłoszenie I Ns 653/212024-03-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 653/21)Ogłoszenie I Ns 653/21

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 20 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 20 marzec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 147 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-20 13:13:46 Mariola Folta Wersja oryginalna