Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Data 19 marca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 550/23            

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 550/23 prowadzone jest postępowanie wszczęte z urzędu z udziałem Powiatu Jarosławskiego – Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w kwocie 3 613,39 złotych, pozostałego po Stanisławie Wiecheć c. Władysława i Marianny, urodzonej dnia 11 grudnia 1932 roku, zmarłej dnia 2 lutego 2019 roku w Jarosławiu, ostatnio stale zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu – złożonego do depozytu sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 25 października 2019 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 236/19.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Stanisławy Wiecheć, do zgłoszenia się w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w terminie 6 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wykazania swoich praw do depozytu. Sąd Poucza, iż w razie niezgłoszenia się wyżej wymienionych osób stwierdzona zostanie likwidacja niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 550/232024-03-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 550/23)Ogłoszenie I Ns 550/23
2Ogłoszenie I Ns 550/232024-03-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 550/23)Ogłoszenie I Ns 550/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 21 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 21 marzec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 146 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-21 13:07:41 Mariola Folta Wersja oryginalna