Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 5 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 182/24

OGŁOSZENIE

            „Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 182/24 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Buczkowskiego z udziałem Jana Buczkowskiego, Marii Buczkowskiej i Anety Buczkowskiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w Duńkowicach, stanowiących działki ewidencyjne oznaczone:

- numerem 1317 o powierzchni 0,6410 ha, objętej księgą wieczystą numer PR1J/00054162/0,

- numerem 1322/2 o powierzchni 0,0910 ha, objętej księgą wieczystą numer PR1J/00054162/0,

- numerem 1499 o powierzchni 1,3678 ha, objętej księgą wieczystą numer PR1J/00054165/1.

            Opisane wyżej nieruchomości znajdują się w posiadaniu Józefa Buczkowskiego.

            Z treści ksiąg wieczystych numer PR1J/00054162/0 i PR1J/00054165/1 wynika, że właścicielem nieruchomości objętych tymi księgami jest Andrzej Buczkowski. W rejestrze gruntów jako właściciel wyżej wymienionych działek  wpisany jest Andrzej Buczkowski, syn Józefa i Eleonory. 

            W toku dotychczasowego postępowania ustalono, że Andrzej Buczkowski najprawdopodobniej zmarł. Sądowi nie są znani wszyscy jego następcy prawni.

            Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Andrzeja Buczkowskiego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia się zgłosiły się i wykazały własność, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 182/242024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 182/24)Ogłoszenie I Ns 182/24
2Ogłoszenie I Ns 182/242024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 182/24)Ogłoszenie I Ns 182/24

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 99 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-10 13:02:57 Mariola Folta Wersja oryginalna