Dnia 6 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 628/22

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 628/22 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Kasprzak z udziałem Ryszarda Sroka, Jerzego Sroka, Ryszarda Szegda, Jana Szegda, Franciszka Kasprzak, Andrzeja Sierant, Ryszarda Sierant, Mateusza Zawistowskiego, Macieja Zawistowskiego, Marii Smyczek, Alicji Chruszczyk, Teresy Salabura – Baszanowskiej, Anny Dobrzańskiej, Jadwigi Kasprzak, Małgorzaty Kasprzak, Janiny Kasprzak – Smaś, Marii Klimowicz, Haliny Parzybut, Elżbiety Tokarz, Joanny Zawistowskiej i Zuzanny Zawistowskiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości stanowiących działki numer:

- 1172 o powierzchni 0,2162 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 453 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 295 o powierzchni 0,1040 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 452 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1072 o powierzchni 0,0348 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 1709 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1077 o powierzchni 0,1489 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 1709 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1122 o powierzchni 0,0871 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 2614 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1164/2 o powierzchni 0,1189 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 453 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1188 o powierzchni 0,1070 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 453 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław.

Dla nieruchomości tych nie są prowadzone księgi wieczyste.

Znajdują się one w posiadaniu Teresy Kasprzak.

W troku postępowania ustalono, że na parceli gruntowej numer 3255 po drugim etapie ewidencji gruntów powstała działka numer 2530 o powierzchni 0,2244 ha, która w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosław, obręb 4, zmieniła oznaczenie i powierzchnię na działkę numer 1172 o powierzchni 0,2162 ha.

Ustalono również, że na parceli budowlanej numer 973 oraz parcelach gruntowych numer 3676, 3959 i 3960 po drugim etapie ewidencji gruntów powstała działka numer 1125
o powierzchni 0,0972 ha, która następnie wskutek przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosław, obręb 4, zmieniła oznaczenie i powierzchnię na działkę numer 295 o powierzchni 0,1040 ha.

Zostało ponadto ustalone, że na parceli gruntowej numer 3396 ogród po drugim etapie ewidencji gruntów powstała działka nr 1136 o powierzchni 0,0322 ha, która następnie
w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosław, obręb 4 zmieniła oznaczenie i powierzchnię na działkę nr 1072 o powierzchni 0,0348 ha.

Ponadto ustalono, że na parcelach gruntowych numer 3387/1 ogród – wpisanej do LWH 2614 (zamkniętego) gm. kat. Jarosław, numer 3387/2 i 3387/3 – wpisanych do LWH 1622 (zamkniętego) gm. kat. Jarosław i numer 3387/4 ogród – wpisanej do LWH 2570 (zamkniętego) gm. kat. Jarosław po drugim etapie ewidencji gruntów powstała działka numer 1143
o powierzchni 0,1463 ha. W konsekwencji przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów
i budynków miasta Jarosław, obręb 4 zmieniła ona oznaczenie i powierzchnię na działkę numer 1077 o powierzchni 0,1489 ha.

Ustalono również, że na parcelach gruntowych numer 3346/2 ogród i numer 3347 po drugim etapie ewidencji gruntów powstała działka numer 1191 o powierzchni 0,0866 ha, która wskutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosław, obręb 4 zmieniła oznaczenie i powierzchnię na działkę numer 1122 o powierzchni 0,0871 ha.

Ustalono również, że na parcelach gruntowych numer 3256/3 i numer 3261/3 – wpisanych do LWH 3030 (zamkniętego) gm. kat Jarosław i na parcelach gruntowych numer 3256/5 i numer 3261/5 – wpisanych w LWH 3033 (zamkniętego) gm. kat. Jarosław, a także
w miejsce parceli gruntowej numer 354/14 – wpisanej w księgę wieczystą numer PR1J/00004838/5 i w miejsce parceli gruntowej numer 354/9 – wpisanej w LWH 529 (czynny) gm. kat. Kruhel Pawłosiowski, w trakcie zakładania drugiego etapu ewidencji gruntów powstała działka numer 2521 o pow. 0,1700 ha. Po zmianach przebiegu granicy administracyjnej pomiędzy miastem Jarosław a Kruhelem Pawłosiowskim zmieniła ona położenie na miasto Jarosław, obręb 4, zaś wskutek przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosław, obręb 4 zmieniła ona oznaczenie i powierzchnię na działkę numer 1164 o powierzchni 0,1675 ha. Nieruchomość ta następnie została podzielona na działkę numer 1164/1 o powierzchni 0,0487 ha i numer 1164/2 o powierzchni 0,1188 ha.

W toku postępowania zostało ustalone także, że na parceli gruntowej numer 3252/1 rola po drugim etapie ewidencji gruntów powstała działka numer 3537 o powierzchni 0,0873 ha. Nieruchomość tak w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosław, obręb 4 zmieniła oznaczenie i powierzchnię na działkę numer 1188 o powierzchni 0,1070 ha.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się lub wykazały własność nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tych nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 628/222024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 628/22)Ogłoszenie I Ns 628/22
2Ogłoszenie I Ns 628/222024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 628/22)Ogłoszenie I Ns 628/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 105 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-10 13:44:27 Mariola Folta Zobacz zmiany
2024-06-10 13:43:35 Mariola Folta Wersja oryginalna