Dnia 1 lipca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 122/24

O G Ł O S Z E N I E

 

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt
I Ns 122/24 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Czwałga z udziałem Lesława Siuśta, Marii Skupień, Stanisławy Ochab, Krystyny Motyka, Danuty Józefczyk, Jerzego Bojarskiego, Marty Wawrzkiewicz, Beaty Mackiewicz, Stanisławy Mosur, Elżbiety Rejent i Teresy Kowal o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonej w Pełkiniach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 975/151 o powierzchni 0,6071 ha. Nieruchomość ta nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Nieruchomość ta znajduje się w posiadaniu Stanisława Czwałga. W toku dotychczasowego postępowania ustalono, że na parceli gruntowej numer 975/151 objętej LWH 2043 (czynnym) gminy katastralnej Jarosław, po drugim etapie ewidencji gruntów obrębu Pełkinie powstała działka numer 975/151
o powierzchni 0,62 ha, która następnie w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zmieniła powierzchnię na 0,6071 ha. Na karcie B. wyżej wskazanego wykazu jako właściciel parceli gruntowej numer 975/151 wpisana jest Regina z Kudłów Pawełek, po Janie. Osoba ta wpisana jest w rejestrze gruntów jako władająca działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 975/151 o powierzchni 0,6171 ha, położoną w Pełkiniach – na zasadach samoistnego posiadania. Ustalono również, że Regina Pawełek zd. Kudła zmarła w dniu 08 sierpnia 1962 roku, jako wdowa. Jej mąż, Jan Pawełek zmarł przed nią. Na obecnym etapie postępowania Sądowi nie są znani wszyscy następcy prawni Reginy Pawełek.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Reginy Pawełek, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 122/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 122/24)ogłoszenie I Ns 122/24
2ogłoszenie I Ns 122/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 122/24)ogłoszenie I Ns 122/24

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 lipiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 lipiec 2024
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 38 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-07-10 08:52:01 Marta Czernysz Wersja oryginalna