Sygn. akt I Ns 399/24

O G Ł O SZ E N I E

„Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c.  w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2024 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Bogdanie Strus s. Józefa i Anieli, zmarłym dnia 22 kwietnia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Pełkiniach, nr PESEL 50072102337. 

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 399/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 399/24)ogłoszenie I Ns 399/24
2ogłoszenie I Ns 399/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 399/24)ogłoszenie I Ns 399/24

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 lipiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 lipiec 2024
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 34 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-07-10 13:02:06 Marta Czernysz Wersja oryginalna