Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 90/23

POSTANOWIENIE 

                                                                       Dnia 15 listopada 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni

przeciwko Leszkowi Leśniowskiemu

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 90/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 90/23)Ogłoszenie I Nc 90/23
2Ogłoszenie I Nc 90/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 90/23)Ogłoszenie I Nc 90/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 9/23

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                          Dnia 13 listopada 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku Millennium spółki akcyjnej w Warszawie

przeciwko Edwardowi Chmielowskiemu i Irenie Chmielowskiej

o zapłatę

w przedmiocie wniosku

p o s t a n a w i a

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 9/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 9/23)Ogłoszenie I Nc 9/23
2Ogłoszenie I Nc 9/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 9/23)Ogłoszenie I Nc 9/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 74/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 15 listopada 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Jupiter Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Józefie Diawoł

o zapłatę

postanawia

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 74/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 74/23)Ogłoszenie I Nc 74/23
2Ogłoszenie I Nc 74/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 74/23)Ogłoszenie I Nc 74/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 64/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 15 listopada 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko Beacie Marcińczak

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 64/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 64/23)Ogłoszenie I Nc 64/23
2Ogłoszenie I Nc 64/232023-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 64/23)Ogłoszenie I Nc 64/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 585/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 13 listopada 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Damiana Pelc

przeciwko Mirosławowi Pietruszka

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 585/222023-11-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 585/22)Ogłoszenie I Nc 585/22
2Ogłoszenie I Nc 585/222023-11-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 585/22)Ogłoszenie I Nc 585/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 649/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 3 października 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni

przeciwko Bartoszowi Romankiewicz

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o podjęcie zawieszonego postępowania

postanawia:

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 649/222023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 649/22)Ogłoszenie I Nc 649/22
2Ogłoszenie I Nc 649/222023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 649/22)Ogłoszenie I Nc 649/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 36/23

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 8 listopada 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

przeciwko Adrianowi Głowa

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 36/232023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 36/23)Ogłoszenie I Nc 36/23
2Ogłoszenie I Nc 36/232023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 36/23)Ogłoszenie I Nc 36/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 157/23

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 8 maja 2023 roku

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Józefa Ramskiego, Krzysztofa Ramskiego, Barbary Ramskiej, Adriana Turek, Radosława Turek, Marty Turek i Doriany Turek

o wydanie depozytu sądowego

postanawia: 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 157/232023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 157/23)Ogłoszenie I Ns 157/23
2Ogłoszenie I Ns 157/232023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 157/23)Ogłoszenie I Ns 157/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 498/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 26 października 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Marcinowi Lotycz

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 498/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 498/22)Ogłoszenie I Nc 498/22
2Ogłoszenie I Nc 498/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 498/22)Ogłoszenie I Nc 498/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 587/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 30 października 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Andżelice Łabudzkiej

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 587/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 587/22)Ogłoszenie I Nc 587/22
2Ogłoszenie I Nc 587/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 587/22)Ogłoszenie I Nc 587/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 633/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 30 października 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Paulinie Pawlica

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 633/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 633/22)Ogłoszenie I Nc 633/22
2Ogłoszenie I Nc 633/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 633/22)Ogłoszenie I Nc 633/22