Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
I Wydział Cywilny
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław
Biuro Obsługi Interesantów tel. 016 624 01 02,
fax. 016 623 42 51
 
Jarosław 20 grudnia 2022 r.
Sygnatura akt I Ns 471/22 
O G Ł O S Z E N I E
       Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowieniem z dnia 13 września 2022 roku wydanym 
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 471/22 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Sośnicy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.906,11 (szesnaście tysięcy dziewięćset sześć 11/100) złotych wraz z należnymi odsetkami, które zostaną naliczone do dnia przekazania do depozytu, pozostałej po zmarłym dnia 11 sierpnia 2022 r. Kazimierzu Duma, s. Piotra i Marii, ostatnio zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.
Sąd Rejonowy w Jarosławiu ustanowił dla nieznanych spadkobierców Kazimierza Duma kuratora w osobie Janusza Rękas.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 471/222023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 471/22)Ogłoszenie I Ns 471/22
2Ogłoszenie I Ns 471/222023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 471/22)Ogłoszenie I Ns 471/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław  

Sygn. akt I Ns 367/22                                                              Jarosław, dnia 28 grudnia 2022r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

 „Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2022 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawczyni Krystynie Gałuszka, c. Romana i Zofii, zmarłej w dniu 25 stycznia 2017 roku w Szówsku, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Szówsku, PESEL 43111209003,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 367/222022-12-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 367/22)Ogłoszenie I Ns 367/22
2Ogłoszenie I Ns 367/222022-12-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 367/22)Ogłoszenie I Ns 367/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław  

Sygn. akt I Ns 488/22                                                              Jarosław, dnia 28 grudnia 2022r.

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2022 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Jacku Sawickim s. Haliny i Stanisława , zmarłym w dniu 2 lutego 2022r., ostatnio stale zamieszkałym w Jarosławiu, numer PESEL 462072203093,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 488/222022-12-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 488/22)Ogłoszenie I Ns 488/22
2Ogłoszenie I Ns 488/222022-12-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 488/22)Ogłoszenie I Ns 488/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I  Ns 1158/13

O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że na mocy
postanowienia z dnia 31 grudnia 2013 roku, sygn. akt I Ns 1158/13, zezwolił
wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Domowi Pomocy Społecznej w Sośnicy na złożenie do depozytu  sądowego kwoty 424,86 zł pozostałej po zmarłym w dniu 17 stycznia 2013 r. Zenonie Poźniak, s. Józefa i Stanisławy, ostatnio zamieszkałym w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy, z zastrzeżeniem, że wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom Zenona Poźniak na ich wniosek, ustalonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa, aby następcy prawni Zenona Poźniak, zmarłego w dniu 17 stycznia 2013 roku w Sośnicy, zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne, miejsce zamieszkania oraz udowodnili przejście uprawnień po w/wym., po czym odebrali wskazaną kwotę z depozytu w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 1158/132022-12-08Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 1158/13)Ogłoszenie I Ns 1158/13
2Ogłoszenie I Ns 1158/132022-12-08Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 1158/13)Ogłoszenie I Ns 1158/13

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Biuro Obsługi Interesantów tel. 016 624 01 02,

fax. 016 623 42 51

e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl

Jarosław 25 listopada 2022 r.
Sygnatura akt I Ns 534/22

O G Ł O S Z E N I E

       Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowieniem z dnia 14 listopada 2022 roku wydanym
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 534/22 zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.969,07 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 07/100), pozostałej po zmarłej dnia 13 lipca 2022 r. Marii Piotrowskiej, c. Jana i Karoliny, ostatnio zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu ustanowił dla nieznanych spadkobierców Marii Piotrowskiej kuratora w osobie Pauliny Winiarskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 534/222022-11-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 534/22)Ogłoszenie I Ns 534/22
2Ogłoszenie I Ns 534/222022-11-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 534/22)Ogłoszenie I Ns 534/22

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 700/192022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 700/19)Ogłoszenie I Ns 700/19
2Ogłoszenie I Ns 700/192022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 700/19)Ogłoszenie I Ns 700/19
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 157/222022-11-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 157/22)Ogłoszenie I Nc 157/22
2Ogłoszenie I Nc 157/222022-11-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 157/22)Ogłoszenie I Nc 157/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 362/202022-11-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 362/20)Ogłoszenie I Ns 362/20
2Ogłoszenie I Ns 362/202022-11-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 362/20)Ogłoszenie I Ns 362/20

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt  I Ns 505/22

OGŁOSZENIE

 

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 11 października 2022 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Jarosławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23 039,64 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści dziewięć 64/100) zł, pozostałej po zmarłym dnia 09.06.2022r. Kazimierzu Bajor, s. Michała i Stefanii, ostatnio zamieszkałym w Jarosławiu,  z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 505/222022-10-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 505/22)Ogłoszenie I Ns 505/22