Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Sygn. akt I Ns 230/22

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 230/22 toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem: Krystyny Ziółkowskiej, Marii Bartłomowicz, Wandy Jakubowskiej, Jarosława Ziółkowskiego, Anny Zygmunt, Marcina Jakubowskiego, Iwony Wojdyła, Daniela Bartłomowicz, Macieja Bartłomowicz, Kamila Bartłomowicz, Anieli Ziółkowskiej, Mikołaja Jakubowskiego, Rozalii Ziółkowskiej, Miłosza Ziółkowskiego, Poli Zygmunt, Damiana Jakubowskiego, Wiktorii Jakubowskiej, Mileny Wojdyła, Sary Bartłomowicz, Oskara Bartłomowicz i Nicole Bartłomowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Lach,
c. Józefa i Apolonii, zmarłej w dniu 03 lutego 2019 roku w Rzeszowie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jarosławiu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 230/222023-02-24Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 230/22)Ogłoszenie I Ns 230/22
2Ogłoszenie I Ns 230/222023-02-24Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 230/22)Ogłoszenie I Ns 230/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 146/212023-02-23Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 146/21)Ogłoszenie I Co 146/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 116/212023-02-23Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 116/21)Ogłoszenie I Co 116/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 748/192023-02-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 748/19)Ogłoszenie I Co 748/19

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Biuro Obsługi Interesantów tel. 016 624 01 02,

fax. 016 623 42 51

e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl

Jarosław 9 lutego 2023 r.
Sygnatura akt I Ns 131/20

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 131/20 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.591,89 złotych (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 89/100) pozostałej po zmarłej dnia 25 grudnia 2019 r. Elżbiecie Szwarc, c. Grzegorza i Władysławy, ostatnio zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu ustanowił dla nieznanych spadkobierców Elżbiety Szwarc kuratora w osobie Tadeusza Kruk.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 131/202023-02-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 131/20)Ogłoszenie I Ns 131/20
2Ogłoszenie I Ns 131/202023-02-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 131/20)Ogłoszenie I Ns 131/20

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 576/22

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 576/22 toczy się postępowanie z wniosku Magdaleny Behot – Stopa z udziałem Krzysztofa Behot, Eweliny Siemińskiej, Józefa Behot Iwony Figiela, Krzysztofa Behot o stwierdzenie nabycia przez Mieczysława Behot w drodze zasiedzenia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 466 o powierzchni 0,35 ha ( w wypisie rejestru gruntów wpisana jest powierzchnia działki 0,3833 ha), położonej w Duńkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PR1J/00054279/3.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 576/222023-02-06Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 576/22)Ogłoszenie I Ns 576/22
2Ogłoszenie I Ns 576/222023-02-06Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 576/22)Ogłoszenie I Ns 576/22

Sygn. akt I Ns 189/22                    Data 24 stycznia 2023 roku

 

 

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 189/22 toczy się postępowanie z wniosku Marii Piątek z udziałem Jerzego Kolibaby, Antoniego Kolibaby, Jacka Kolibaby i Agaty Kołodziej o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia  prawa własności nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie: 

nr 312 o powierzchni 0,4035 ha położnej w Mokrej, gmina Roźwienica, a zapisanej w Lwh 867 zamknięte Gminy katastralnej Rudołowice na Władysława Superlaka (Suberlaka) s. Feliksa,

- nr 397/3 o powierzchni 0,01 ha i nr 397/4 o powierzchni 0,16 ha położonych w Jankowicach, gmina Chłopice, a zapisanych w Lwh 316 zamknięte Gminy katastralnej Jankowice na Władysława Suberlaka s. Feliksa.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 189/222023-01-27Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 189/22)ogłoszenie I Ns 189/22
2ogłoszenie I Ns 189/222023-01-27Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 189/22)ogłoszenie I Ns 189/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 19 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 499/22

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie pod sygnaturą I Ns 499/22 o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Broda, s. Antoniego i Zofii, urodzonym 13 stycznia 1935 roku w Radymnie, zmarłym w dniu  15 listopada 2020 r. w miejscowości Wysocko, ostatnio zamieszkałym w Radymnie, powiat jarosławski, woj. podkarpackie.

W skład spadku po tej osobie wchodzą nieruchomości położone w Radymnie.

Wzywa się spadkobierców Czesława Brody, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 499/222023-01-19Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 499/22)Ogłoszenie I Ns 499/22
2Ogłoszenie I Ns 499/222023-01-19Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 499/22)Ogłoszenie I Ns 499/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 12 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 754/21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 11 października 2012 roku w sprawie o sygn. I Ns 5498/12 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po spadkodawcy Lesławie Markiewiczu, s. Tadeusza i Eugenii, zmarłym dnia 04 października 2010 roku w Jarosławiu, PESEL 58020209570, ostatnio stale zamieszkałym w Radymnie ul. Złota Góra 23/3.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 754/212023-01-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 754/21)Ogłoszenie I Ns 754/21
2Ogłoszenie I Ns 754/212023-01-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 754/21)Ogłoszenie I Ns 754/21

Sygn. akt I Ns 530/20                                    Data 04 stycznia 2023 roku

 

 

OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 530/20
o stwierdzenie nabycia spadku po:- Andrzeju Wacławie Mróz
s. Kazimierza i Zofii, urodzonym 3 sierpnia 1947 roku
w Rudołowicach, zmarłym 17 lutego 2020 roku w Zaleskiej Woli, ostatnio zamieszkałym w Zaleskiej Woli, w skład spadku po nim wchodzi gospodarstwo rolne; - Zofii Mróz c. Jakuba
i Marii, urodzonej 7 kwietnia 1921 roku w Markowej, zmarłej
7 czerwca 1982 roku w Jarosławiu, ostatnio zamieszkałej
w Zaleskiej Woli, skład spadku po niej wchodzi gospodarstwo rolne.

Wzywa się spadkobierców tych osób, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.  

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 530/202023-01-13Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 530/20)ogłoszenie I Ns 530/20
2ogłoszenie I Ns 530/202023-01-13Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 530/20)ogłoszenie I Ns 530/20

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Data 12 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 223/22     

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2022 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Henryku Kąfera, s. Błażeja i Zofii, zmarłym w dniu 23 czerwca 2018 roku w Jarosławiu, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Mokra, nr PESEL 55050418813.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 223/222023-01-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 223/22)Ogłoszenie I Ns 223/22
2Ogłoszenie I Ns 223/222023-01-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 223/22)Ogłoszenie I Ns 223/22